Thiết kế website hệ thống quản lý kho, quản lý hàng hóa

Thiết kế website hệ thống quản lý kho, quản lý hàng hóa

Quản lý kho hàng, hàng hóa của bạn một cách linh hoạt

  • Thống kê hàng hóa xuất nhập hàng ngày một cách chi tiết
  • Kiểm kê hàng hóa dễ dàng
  • Thống kê chi tiết các giao dịch chuyển kho

Liên hệ tư vấn

Danh mục: ,